System Haccp w gastronomii

Wdrażanie systemu Haccp w gastronomii System HACCP jest jednym z nielicznych narzędzi, które są przedmiotem wymagań unijnych i polskich przepisów prawa. System HACCP (Hazard Analysis and Critical Point – analiza zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych) został opracowany w latach 60 w

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna jest to osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń, która ma ograniczyć straty mocy cieplnej przesyłanej rurociągami lub straty magazynowanego ciepła do otoczenia. Izolacja termiczna w źródłach ciepła, węzłach ciepłowniczych, instalacjach c.o. i sieciach ciepłowniczych powinna spełniać wymagania PN-85/B-02421.

OTULINA ROCKWOOL 800

Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji. Każda otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard